Se suplimentează PNDL cu 1.500 de milioane de lei

Rectificarea bugetară le va aduce mai mulți bani primarilor pentru dezvoltarea localităților pe care le conduc.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a propus asigurarea a 1.500 milioane lei pentru PNDL și necesarul de finanțare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe.

S-au identificat economii în principal la: investiții ale agenților economici (-300 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 43,7%), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-201 milioane lei, unde execuția pe primul semestru raportată la prevederile anuale a fost de 26,8%), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-10 milioane lei, execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 39,9%), alte cheltuieli (-9,5 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 3,8%) și active nefinanciare (-9 milioane lei, datorită execuției pe primul semestru raportată la prevederile anuale de 17%).

Pentru municipiul București, suma repartizată reprezintă 49% din suma de 582,3 milioane lei încasată la bugetul de stat de pe raza municipiului București și nealocată în primele 3 luni ale anului 2019.

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, se va aloca suma de 425,4 milioane lei, astfel: S-a calculat suma corespunzătoare diferenței între cota de 60%, respectiv 15% pentru județe, aprobate potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019 și cea de 41,75%, respectiv 11,25% pentru județe, stabilite potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La sumele astfel calculate s-au adăugat veniturile din valorificarea unor bunuri (cod 39.02) încasate la 31.12.2018 și s-a scăzut nivelul acelorași sume încasate la data de 30.06.2019.

Suma de 1.470,3 milioane lei prevăzută în anexa nr.4, la poziția nr.3226 – ”Sume rezervate”, se repartizează unităților administrativ-teritoriale din cadrul județelor, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu prioritate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Share via